english-portal


Wheel of Fortune group1

(участвуют только зарегистрированные пользователи (войти/ зарегистрироваться)Место Пользователь Количество бонусов Количество правильных ответов Количество неправильных ответов
1 Eva.K 6754 2611 42
2 Ponomarenko_Vika26 6398 2255 223
3 margo 4732 1907 102
4 Vlada 3508 1356 124
5 StorozhenkoValeria 2010 717 7
6 Viktoria2010 976 411 27
7 buhaltsevfilat 950 470 62
8 UsovMark 801 291 23
9 Diana 395 216 36
10 annarogovskaya 355 148 24
11 KovtynNikita 201 88 7
12 Surikov 179 71 9
13 ViktoriaBerezna 151 53 7
14 DovhaliukDayana 127 93 18
15 Ariana 93 140 54
16 NikitaBereznou 83 52 17
17 Gybskakira 78 16 1
18 Test2 48 19 7
19 polina 45 31 18
20 Anastasiya 28 8 1
21 Nastya 10 15 5
22 LizaP 8 1 0
23 Liza 6 2 0
24 GynchevskayaNastya 6 7 5
25 Ivan 2 2 0
26 aginel 2 7 1
27 Sofia_Kareeva 1 1 0
28 HunchenkoVlad 0 0 0
29 buhaltsevaeva 0 0 0
30 Domawniu 0 0 0
31 juliavinnichenco 0 0 0
32 MishaKrivorotenko 0 0 0
33 ulyanakhit 0 0 0
34 MilanaRomanova -5 0 1
35 Kovalev -9 1 2
36 klopotpolina -14 9 5
37 DmytroYerofeiv -17 5 6
38 Maria -31 73 37
39 korsakova -94 187 110
40 Kirill -112 46 50